Flere tider og mere erfaring i 2018

1. januar 2018.

Jeg sidder her d. 1 januar 2018 og gør status over året som praktiserende Psykoterapeut i 2017.

Jeg har i 2017 har en meget stor tilgang af klienter i min praksis, som jeg ikke har oplevet tidligere. I gennemsnit er der startet en ny klient hos mig hver uge.

Det er jeg dybt taknemmelig for, da det også har betydet at jeg har fået en meget stor erfaring i psykoterapi & rådgivning, inden for så at sige alle emner, som vi mennesker bliver udfordret med igennem livet.

Når jeg kigger på alderes fordelingen på mine klienter, så spænder fordelingene sig fra 15 år til 70 år. Hovedvægten af mine klienter ligger på unge -voksne under 40 år, som både har familierollen, parforholdet, job og uddannelse udfordringer.

Jeg har haft en del familier i både korte og længerevarende forløb, hvor der har været usete problematikker hos familiens teenager. Der har betydet at hverken den unge eller familien trives - men ingen tager ansvaret og sætter en udredende proces igang. I disse forløb har jeg kunnet påtage opgaven -  igennem samtaler med den unge, forældre og skolen - har jeg kunnet få beskrevet et præcist billede af en ung ,  som har så store personlige udfordringer, at det kræver at læge/UU-vejleder/skole mm inddrages mhp. støtte og udredning.

Sådanne indledende og beskrivende optakt til udrednings forløb, kan jeg påtage mig, ved at jeg også er uddannet sygeplejerske og har  arbejdet med unge som har vanskeligheder i flere år. Både da jeg var vejleder på Kalundborgegnens Produktionsskole og igennem mine år som mentor, kontaktperson og underviser på "På vej til uddannelse".

Stress, angst og depression er et gennemgående tema i min praksis. Ofte er disse tilstande et symptom på, at der er noget i livet som man ikke får eller har fået taget sig af. Ofte igennem mange år. Derfor er det 100% individuelt hvordan jeg arbejder med disse temaer og hvilke metoder jeg bruger.

Parsamtaler & Parterapi, inden for dette emne er alderes fordelingen også meget bred. Det er min oplevelse at mange unge, er meget åbne over for at søge hjælp til deres parforhold - endda i tide. Det er også min oplevelse at unge er meget mere åbne over for at beskrive deres oplevelser og arbejde med deres følelser, fortid og de medbragte mønstre. Jeg gør altid mit ydereste for at møde parret der hvor det er - jeg går altid i dybden for at få belyst alle muligheder for at parret ikke går fra hinanden, før alt er kigget på. Det er min oplevelse at jeg er ret erfaren i at få parterne til at finde de områder hvor de kan forstå hinanden og få tingene til at fungere. Sol og vind bliver delt lige i min praksis og målet er at begge parter oplever sit mødt, forstået og får tilpas mængde udfordringer til at de åbner op i dialogen.

Livsstil, sundhed og personlig vejledning, som sygeplejerske vil jeg altid rådgive om usunde livsforhold. Det kan både være stresshåndterring, hvad en depression er - hvordan de opstår - og især hvad man selv kan gøre, for at modstå depressive følelser og tilstande.

I januar starter jeg som vikar på EUC Norvestsjællands tilbud - "Karrierresporet" til unge mellem 18 og 29 år. Her skal jeg afholde mentorsamtaler med de unge. Jeg arbejder forsat som sygeplejerske i Odsherred kommune på deltid. Begge dele er med til at holde mig fagligt ajour og løbende få sparring og indput på mit arbejde.

Mine værdier i min praksis bygger forsat i 2018 på:

 • Kvalitet
 • Personlig & privat 
 • Skarpe priser som altid er konkurrence dygtigte med andre erfarne og professionelle psykoterapeuter.
 • Fleksibilitet
 • God tid til hver klient.

Jeg glæder mig til at tage fat på året 2018 og møde nye som tidligere klienter i min praksis :-)

 

Skilsmisse terapeut
 
 
Rollen som skilsmisse terapeut.
I min praksis som psykoterapeut møder jeg ofte mennesker, som er i krise pga. skilsmisse. Jeg møder de personer, som overvejer eller har besluttet at blive skilt, men som ikke har kunne tage det endelige skridt til, at forælle sin partner det.
Jeg møder også de personer, som er blevet konfronteret med sin partners beslutning om at ville skilles. Mange tænker og føler, at det selvfølgelig er nemmere for den som træffer den endelige beslutning, om at ville skilles, - frem for den som oplever at blive valgt fra. Det er ikke den erfaring, som jeg har igennem samtaler i min praksis. Jeg oplever tilbagevendende at den som ønsker skilsmissen, har sindsyg dårlig samvittighed over at gøre sin partner ked af det, føler stor skyld og har svært ved at håndterre disse følelser.
Fælles for begge parter, er at en skilsmisse er en meget stor livsforandring, som på ingen måde er nemmere for den ene part fremfor den anden! Ikke sjældent ser jeg at den part i ægteskabet/ forholdet, som ønsker at forlade forholdet, har haft det i sin overvejelser igennem måneder op til at beslutningen bliver truffet. At der ikke er blevet talt om dette i forholdet, fortæller noget om, at mange forhold halter gevaldigt lang tid før at skilsmissen bliver en realitet. I denne afslutningsfase af forholdet, er der nogle, som indgår i nye relationer med - en måske en kommende kæreste.
I selve brudet er det min erfaring, at fokus meget nemt kommer til at ligge på at skilsmisse årsagen er “utroskab” - han eller hun “har mødt en anden” og det er derfor at man skal skilles! MEN - det er sjældent at dette er den dybereliggende årsag for brudet. Årsagen til brudet skal findes meget længere tilbage i forholdet.
Det er min oplevelse at begge parter i e skilsmisse føler sig som et offer for omstændighederne. Den som vælger at beslutte skilsmissen, har oplevelser af at have forsøgt alt, udholdt, kæmpet eller f.eks bare følelsen af at være alene/ ensom i forholdet. Den som bliver konfronteret med skilsmissen oplever, at tæppet bliver trukket væk under benene på sig og kommer ind i en krise med alle de følelser og reaktioner, som der er i det.
I mit arbejde med mennesker i skilsmisse situationer, er der rigtig meget at tage fat i. Dels så gælder det for begge parter, at de skal have fundet fodfæste igen. Det kan være helt grundlægggende at der skal snakkes om:
 • Bolig
 • Budget
 • Børn
 • Økonomi
 • Praktiske tiltag for flytning
 • Hvad siger man til omgivelserne?
På det følelsesmæssige område er der også mange emner:
 • Identitet - hvem er man som skilt - single?
 • Hvordan håndterrer man vreden, sorgen, ensomheden, angsten for hvad fremtiden bringer?
 • Bearbejdning af tabet
 • Hvornår er man klar igen til at søge efter en ny kæreste?
 • At forholde sig til den andel man selv har haft i at ægteskabet ikke har fungeret, er svært for mange - men også vigtig at blive bevidst om sin egen rolle og ansvar i forholdet og i brudet.
Ikke sjældent tager det 1- 2 år, før man er helt over en skilsmisse og er landet i sit nye liv, med sin nye identitet. Det betyder ikke at det er 1 -2 år i krise! Det er en livsfase som man gennemlever og forhåbentlig kommer styrket ud af. Forhåbentlig med gode og nødvendige erfaringer, forståelse og klarhed over hvem man er som kæreste og hvad man ønsker sig i sit næste kæresteforhold.
Når voksne skilles, er der oftest også børn, som bliver berørt af dette. Både fælles børn eller børn som har været bragt ind i forholdet. Uanset hvilken status børnene har, så bliver børne og unge berørt af forældrenses skilsmisse. Det er min oplevelse at især børn og unge, som ikke har status af at være fælles børn, er en gruppe som overses og som ikke altid får lejlighed til at bearbejde tabet af deres famile og den voksne som de har oplevet tilhørs forhold til igennem en længere varende periode.
Jeg synes det er en meget positiv udvikling, at det er blevet en helt naturlig ting, at søge professionel hjælp ved livskriser og livsforandringer. Det varmer mit hjerte big time, når jeg får lov at følge mine tidligere klienter og oplever, at de er kommet godt igennem deres kriser og ser de er i fuld gang med deres liv efter en krise. Det varmer også mit hjerte, når jeg får nye klienter som er henvist af tidligere klienter<3
I 2018 vil jeg forsætte min mission om at tilbyde psykoterapi, coaching og personlig udvikling til faste lave priser, sådan at alle som har et behov for en professionel samtale partner, har muligheden for at vælge det til.
Offentliggjort af Birgitte Møller Senning23 timer

Jeg har haft et glædeligt travlt efterår i min lille praksis. Det er jeg super glad og taknemmelig for. Det betyder også, at jeg kun har få ledige tider på denne side af jul.Jeg har enkelte ledige tider mellem jul og nytår.

I 2018 vil jeg udvide mine tider til terapi, coaching og samtaler med unge og deres familie. Jeg fastholder i 2018 min mission om, at jeg tilbyder terapi & coaching til faste lave priser - hvilket også betyder, at jeg ikke ændrer på mine priser

 
Offentliggjort af Birgitte Møller Senning6. november kl. 11:14

Om at træffe et valg og tage en beslutning! Jeg har netop talt med en rigtig sød, særdeles kompetent og meget kærlig mor til en ung pige. Dilemmaet var at den unge pige ikke trives på sin efterskole. Der er ikke udsigt til, at der vil komme en positiv forandring, da flere tiltag allerede er gjort. Ord som nederlag kom frem, da vi snakkede om muligheden for at pigen stoppede på skolen. Dette er et ord, som den unge pige selv bruger i sin overvejelse om at stoppe på skolen. Min tilgang til situationen - som også bygger på mine egne erfaringer som mor - er at det er IKKE et nederlag at erkende, at man er kommet et forkert sted hen. Det er uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre! Det er en SÅ vigtig kompetence at lære vores unge, at de gerne må vælge om. Det er også vigtigt, at vi lærer vores børn og unge, at mærke efter på, om de er på rette vej - og lære dem at det ikke bare er OK at vælge om - det er særdeles vigtigt at gøre det ! Identitet, selvværd, selvtillid osv formes igennem vores erfaringer og i stor grad i de unge år. Derfor er det SÅ vigtigt at vi støtter vores unge i at træffe de sunde og gode valg, for de kommer til, at skulle træffe masser af valg igennem livet. De skal lære at følge deres hjerte, komme i god kontakt med deres egne særlige værdier og finde deres helt egen unikke vej igennem livet. Særligt gældende for gruppen af unge mennesker med høj intelligens er, at de ofte også er meget følsomme af sind, de kan ofte føle sig anderledes og er mere modne end deres jævnaldrende. Denne gruppe af unge trives sjældent ved at gå i byen ,være til fester og deltage i store grupper. Derfor trives de også meget sjældent på en efterskole med over 100 andre unge, hvor der er hieraki, kamp om pladserne i det sociale fælleskab og hvor der ikke er plads til at trække sig tilbage, være introvert og dyrke sine egne sær interesser. Mit råd til pigens mor, er at hun skal træffe beslutningen for sin datter og tage ansvaret over til sig. Beslutninger af denne slags, er alt for store for et ungt menneske. De unge kan ikke selv overskue konsekvenserne. Det er SÅ vigtigt at fortælle vores unge, at der er ikke "rigtige" eller "forkerte" valg i sådanne situationer. Der er INGEN manual for hvilken vej der er den rette for dem. Men det er MEGET vigtigt, at de træffer valg - især når de føler at de er landet er forkert sted. Som teksten på billedet siger, så åbner der sig straks andre døre, så snart man træffer et valg. Som forældre har jeg selv været i dilemmaet med min datter, som ikke trives på sin efterskole og valget blev at stoppe. I dag 6 år efter, kan jeg se at det har ikke haft en betydning overhovedet for valg af uddannelse / karriere - men det har været en stor positiv personlig udvikling i at lære at træffe valg. Jeg har selv bevidst "opdraget" mine børn til, at de kan, må og selvfølgelig skal ændre retning igennem livet, hvis ikke de trives der hvor de er. Når jeg ser på mine voksne børns måde at træffe selv de svære valg - så varmer det mit hjerte at de har lyttet og lært.

Sender en masse varm og positiv energi til alle unge mennesker, som har svært ved at vælge❤