Ungekonsulent

En ung som ikke trives, har brug for at få hjælp, før det er for sent!

 • Mange år i branchen, sygeplejerske & psykoterapeut
 • Fleksible tider, fair pris & kort ventetid
 • Samarbejder med læge og sagsbehandler mv

Senning Mentoring henvender sig til unge, som har behov for en særlig indsats:

 • Livsstilssamtaler til unge, f.eks i forhold til PC/ internet forbrug, kost, søvn, døgnrytme, fravær og misbrug
 • Udredningssamtaler, hvor der er bekymring i forhold til en uopdaget psykiatrisk tilstand.
 • Samtaler med unge med høj IQ, hvor der kan være særlige udfordringer
 • Støttende samtaler og coaching til unge med angst & depression
 • Sorg & krise samtaler med unge som har mistet
 • Familiesamtaler mhp rådgivning og vejledning i forhold til jeres teenagers særlige situation.
 • Udfærdigelse af handleplan i forhold til skole, uddannelsessted, læge, Jobcenter mm
 • Ledsagelse & bisidder ved møde, hvor der er behov for min tilgang.
 • Uddannelsesvejledning i forhold til særlige udfordringer

Målgruppe & erfaringsområder

Her er eksempler på temaer, jeg har arbejdet med og som er mine specialist områder:

 • Efterskole elever, hvor der opstår problematikker, som skal afklares imens den unge er på skolen.
 • Psykisk sårbare unge,hvor der er lav stress tærskel
 • Unge med angst, stress & depressions følelser
 • Unge som har mistet en nær pårørende
 • Unge som er i fare for at blive udmeldt fra sin uddannelse eller skole
 • Coaching forløb for unge med aspberger diagnose
 • Kontaktperson forløb for unge med ADHD/ADD
 • Kontaktperson forløb for unge med parnoid skizofreni.
 • Kontaktperson forløb for unge med misbrugsproblematikker og svært kontaktbare
 • Samarbejde med TOP, OPUS, Jobcenter, sagsbehandler, uddannelsessted mm
 • Samarbejde med kriminalforsorgen, politi & SSP
 • Samarbejde med Distriktspskiatrien & Misbrugscenter
 • Samarbejde med UU - vejleder
 • STU indstilling - beskrivelse af udfordringer

Det er vigtigt at man i mødet med en ung, kan genkende signaler og udstråling, som viser at der er noget galt.

Der tages fat hele vejen rundt om den unge, hvis forandringer skal være holdbare.

Fokus på

STABIL

Styrker, ressourcer, kompetencer og potentiale

Tillid , tror på det , tryghed

Ansvar , det handler om at blive selvansvarlig

Beslut dig, forandringer kommer ikke af sig selv, der skal vilje og beslutsomhed til

Identificer udfordringerne, fælderne og hullerne

Læring om sig selv, lær at forstå dig selv og accepterre det, som ikke kan ændres

 

Personlig udvikling, samtaler, terapi & coaching til unge.

Søkortet

En måde at arbejde med mål på er ved at bruge Søkortet. Søkortet er en øvelse til visualisering om hvor vi er i NUET og hvor vi gerne vil hen i fremtiden. I øvelsen ligger også at " være kaptajn på et skib", selv at sætte kursen og være bevidst om at tænke tanker om, hvor man gerne vil hen, fremfor hvor man IKKE vil hen

Familien er centrum

I mødet med unge i mistrivsel, er familen i centrum.

Det handler klart  om at støtte den unge i at komme videre på den bedst mulige måde, men det er også meget vigtigt, at familen klædes på til at kunne forstå, takle,støtte og hjælpe den unge i sine  behov og situation.

I mit samarbejde med forældre til en ung, vil jeg undervise, rådgive og vejlede jer, så I får viden og kompetencer til at støtte jeres barn. Ligeledes kan det være nyttigt, at blive orienteret om tilbud og støttemuligheder, f.eks igennem familenetværk mm.

I nogle familier, er det svært at tale om følelser og når livet gør ondt. Man går rundt om emnet og kan ikke rigtig få snakket om tingene.Det vil jeg igennem familiesamtaler, vise jer hvordan I kan få åbnet op for, og hvor meget det betyder at få snakket sammen om både de gode og de svære ting i livet.

Vi arbejder med ressourcer og styrker

I mit arbejde har jeg fokus på det som virker og som har en positiv virkning.

Er I forældre til en teenager, som ikke har det godt?

Er I forældre til en ung/ teenager,  som ikke har det godt og føler I,  at I står alene med jeres bekymring ? Så er I velkomne til at kontakte mig for et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan snakke om den aktuelle situation, og hvad jeg evt. kan tilbyde jeres teenager.  

Praktisk:

Samtaler  med jeres teenager, kan afholdes hos mig, på skolen, hos jer eller hvor det passer bedst. Kørsels uden beregning inden for en radius af 15 km.

Pris: 550 kr pr session, som er 45 -60 min

Beløbet betales enten kontant eller på MobilPay, efter endt session.

 

Eksempel på forløb:

En indledende afklarende samtale sammen med jer og jeres teenager om den udfordring/ problematik, som der er. 

4 personlige samtaler med jeres teenager , 1 x ugentlig.

En afsluttende fælles samtale / møde med jer  , hvor vi drøfter hvad der er situationen og forslag til videre tiltag.

Jeg udarbejder et personligt marteriale til og sammen med jeres barn/teenager, som indeholder de emner og øvelser vi har arbejdet med, som kan fungere som en slagt personlig huskebog/guide efterfølgende.

Hvis I har brug for dokumentation/ beskrivelse til skole, læge eller uddannelsessted, kan jeg udfærdige en personlig handleplan til jeres videre brug. ( Dette selvfølgelig i tæt samarbejde med jeres teenager)

Pris: 2800 Kr

 

Praktisk: 

 • Forløbet aftales efter det indledende møde er afholdt.
 • Det fulde beløb betales forud, før opstarten af forløbet.
 • Afbryder jeres teenager forløbet undervejs, vil beløbet ikke blive tilbagebetalt.
 • Dato for samtaler og afsluttende møde, aftales ved opstarten.
 • Aflyste samtaler af den unge, berettiger ikke til en erstatning. Undtaglelse er sygdom, afbud inden for 24 timer og ved aftale om en ny tid.
 • Er der behov for handleplan til skole, uddannelsessted mm, skal jeg vide det ved opstarten af forløbet.

Er der nogle unge, som jeg ikke kan hjælpe?

JA det er der! 

Jeg er uddannet sygeplejerske & psykoterapeut, og har altid begge vinkler på i mødet med en ung, som ikke har det godt.

Både som sygeplejerske og som certificeret psykoterapeut, arbejder jeg ud fra etiske og faglige retningslinjer og regler, som jeg overholder med stor respekt. 

Hvis jeg oplever, at den unge er så udfordret af sin tilstand, at jeg ikke kan tilbyde et positivt & udviklende forløb med den unge, vil jeg klart give besked til forældre /samarbejdspartner, som er omkring den unge. Jeg er erfaren inden for ungdomspsykiatrien og vil altid hjælpe jer videre, med at pege på den form for hjælp,som jeg mener vil gøre størst mulig positiv gavn for den unge. 

Coaching og samtaler til unge - en super god illustration for forandrings trin.

Referencer / erfaringer


Verdens bedste kontaktperson igennem 2 år . 2015-2016

 

Emil Bing Poulsen

Den aller bedste vejleder, som forstår en, og hjælper en videre

Jeanette Christiansen, kursist på PVTU 2016

1 maj 2017

Vi har fokus på:

 • Styrker
 • Muligheder
 • Ressourcer
 • Potentiale
 • Livsmestring
 • Anerkendelse
 • Selvansvarlighed
Din psykoterapeut & parterapeut på Vestsjælland, Birgitte Senning

Kontakt

Hvis I har brug for en snak med mig, forud for at bestille tid til jeres teenager, så brug kontaktformular herunder.

Jeg svarer normalt inden for 6 timer, med mindre andet er anført på forsiden.

 • EUC Nordvestsjælland "Karriere Start" - uddannelses konsulent & mentor 2017 - 2019
 • EUC Nordvestsjælland, "På vej til uddannelse" - uddannelses konsulent 2015 - 2016
 • Mentor & kontaktperson for 3 unge mænd, bevilliget Efterværn i Kalundborg kommune, 2015-2016
 • Kalundborgegnens Produktionsskole, vejleder 2014-2015
 • Tømmerup Efterskole,coaching & terapi for efterskole elever i mistrivsel 2013-2014

1 maj 2017

Nogle gange må man bygge trappen imens man går på den...

Det vigtigste er at fokusere på, at der er en positiv bevægelse.

Ungecoaching , terapi til unge

Klargjort til samtale

På billederne ses rummet, hvor jeg afholder samtaler med unge og deres familie.

Kontakt & aftal et møde med mig

Information om kontakt og beliggenhed

Adresse
Algade 2 D, 2 sal - lokale 2.25
4281 Gørlev
Rutevejledning
Telefon
61665152
E-mail

Åbent efter aftale/ - jeg kommer også ud i virksomheden

Åbent alle ugens dage efter aftale.
Du kan booke din tid i min Online booking.