Konkrete & Praktiske redskaber til engagerede par igennem PREP konceptet og metoden

 

 

 

At skabe gode parforhold og trygge familier, er et stort ønske for de fleste par.

Forelskelsen kom måske af sig selv - men kærligheden, relationen og nærheden, skal holdes ved lige og det kræver forståelse og viden om parforholds dynamik - , vil mange par erfare.

Parsamtaler, kan give jer nye og gode værktøjer til at reparere, vedligeholde og udvikle parforholdet.

 

Men ER parforholds samtale det rette for jer? og hvordan finder I den rette terapeut?

Min erfaring er at jo bedre I forbereder jer forud for, at I kontakter en parterappeut - jo nemmere er det at finde den rette terapeut og spørge ind til terapeutens viden og erfaring ifht de udfordringer, som I som par bøvler med.

 

Disse spørgsmål kan I med stor fordel snakke om, før I kontakter mig eller en anden terapeut :-)

 • ​Hvad er jeres udfordringer i jeres relation?
 • Hvad vil I gerne blive bedre til som par og hver i sær?
 • Hvad vil I gerne have mere af i hverdagen og i parforholdet?
 • Er der ydre og indre  stress/belastnings faktorer, som påvirker jeres overskud og tid til jer selv og hinanden?
 • Hvilke emne/situationer, er de vigtigste at få talt om ? ( Er der flere, så skriv dem gerne ned og se om du/ I kan vælge de vigtigste ud)
 • Hvad vil være et godt opnået resultat ved første samtale med en terapeut?

Grunden til at jeg opfordrer til at tage stilling til disse emner, er de vil være indholdet i den første samtale vi har. Jo mere I har forberedt jer, jo mere konstruktive kan vi komme i gang med det vigtige for jer.

Hvis I har svære konflikter,har meget svært ved at tale konstuktivt sammen og stemningen er anspændt i mellem jer?

Så vil jeg foreslå at vi indledningsvis, har en individuel samtale med hver af jer og derefter en fælles samtale.

Parterapi/parsamtale i min praksis bygger dels på samtaler med jer, hvor vi kommer ind på  f.eks jeres hverdags stress, mønstre, værdier, reaktioner, kommunikations måde, samarbejde, venskab,  priotering mm

I vil høre om "sandheds samtaler" versus "perspektiv samtaler" ord som nysgerrig, anerkendelse, sætte sig selv i en () , struktur, venskab, prioritering mm 

Der vil være undervisning i samtalen om parforholds trivsel, som bygger på forsknings baseret viden.

Jeg er af den overbevisning at alle par, kan lære at blive bedre til at snakke sammen, blive bedre til at blive i den følelsesmæssige kontakt, blive bedre til at sætte fokus og pris på venskabs delen i parforholdet.

For de fleste af os, betyder det, at vi har brug for at lære noget nyt, mangler viden for at kunne ændre på vores mønstre og vaner.

Der vil derfor være emner, som jeg vil foreslå jer at læse, lytte til & sætte jer ind i imellem samtalerne og meget gerne forud også.

Hvis I skal opleve en udvikling igennem parsamtaler, så kræver det også at I giver jer tiden og prioriter anbefalinger om samtale øvelser, hjemme opgaver, refleksion og turde /ville udfordre jer selv , ved at komme ud af jeres trygheds zone - bla :-)

 

Er parterapi for alle ?

HVIS I har et højt konflikt niveau, skændes meget, har lukket ned og trukket jer fra hinanden, truer med skilsmisse,- eller er I der, hvor den ene af jer, har bedt om skilsmisse, - så er det vigtigt at I kontakter mig på mail eller sms, og sætter mig ind i , at det er en særlig sårbar situation I kommer med og hvad det drejer sig om.

Parterapi kan IKKE reparere et forhold som er slidt ned i årelange konflikter, svigt, tillidsbrud og 2 parter som har trukket sig fra hinanden!

Derfor SKAL begge være åbne over for at kigge på sin egen andel i parforholdets udfordringer og tage eget ansvar + være åben over for partnerens ansvar og sårbarheder/svagheder.

Hvis I står over for en skilsmisse, så lad mig det vide når I bestiller tid.

 

ER´r der noget jeg ikke arbejder med?

Ja, jeg arbejder kun  med "almindelige", "gennemsnitlige" par i alle aldre, som ikke har underliggende psykiatriske tilstande, misbrug af hverken alkohol eller stoffer. 

Jeg vil afbryde en session, hvis jeg oplever at par begynder at skændes og råbe af hinanden og ikke er åbne over for processen i samtalen.

 

 

 

 

Kan I genkende dette?

 

 • Har I svært ved at tale sammen om de dybere ting?
 • Har I en skæv fordeling af opgaver hjemme, hvor den ene for rollen som ansvarlig og den anden som "hjælper"?
 • Har I sammenbragte børn og oplever udfordringer med dette?
 • Stress og hverdagens belastninger, er en faktor som gør, at man ikke får givet sig selv og hinanden den fornødne tid og opmærksomhed, altså prioriter I tid til at være sammen?
 • Har I en ubalance i jeres kærlighedsforhold,sådan at den ene af jer, er den som hele tiden rækker ud efter den anden?
 • Har I oplevet tillidsbrud, som chat med andre, fysisk utroskab eller svigt?
 • Kører I ligesom på hver sit spor i jeres forhold og lever hver sit liv?
 • Er det sådan at den ene af jer bestemmer eller står med flere beslutninger,  end den anden?
 • Hvordan kan I  få 2 stærke "jeg " til et stærkt "Vi" ?
 • Hvordan er jeres venskab og kendskab til hinanden?
 • Forskellige værdier om kost, økonomi, rengøring, ene og sammen tid mm

Hvis jeg ikke oplever, at jeg  kan hjælpe jer med mine erfaringer og kompetencer, så vil jeg gøre mit bedste for at guide jer videre til den rette terapeut eller tilbud.

 

 

Mine erfaringer med parrådgivning

 

Mange par i min klinik er kørt fast i hverdagens travlhed med børn, jobs som kræver meget af begge, børn som enten er små og kræver meget forældre opmærksomhed, eller større børn, som skal køres til sport, forældremøder, fritids aktiviteter mm

Her i skal der så også lægges arbejde og familier ind i..

Stress hos enten den ene part eller hos begge, er næsten altid til stede.

Ofte er det nærheden, intimitet, tid til at være kærester, som sættes på pause og for mange er venskabet også væk.

Sådan at der er følelsen af afmagt, tilbage trækning, lukker ned /af og skænderier/diskussioner bliver til "sandheds diskussioner" og oveskudet til at lytte og prøve at forstå sin partner er nærmest ikke eksisterende..

Jeg arbejder ud fra den tilgang, at jeres parforhold styrkes ved,- at I øver jer i at blive bedre til at snakke sammen, forstår at venskab og kendskab, også er en vigtig faktor i det gode hverdags liv sammen.

Derfor vil de første øvelser i parterapi ofte være samtale øvelser, hvor I bliver udfordret i både at kunne lytte, tale uden at lægge skyld over på jeres partner og til at øve jer i at være nærværende og reflekterende.

Emner som hverdagsstruktur, gode par vaner, planlagt tid til at kommunikere og planlægge jeres hverdag, individuelle ønsker for fritid og karrierre er også emner, som er i parsamtaler.

Rigtig mange familier og parforhold mangler grundlæggende den nødvendige struktur, aftaler og planer, som giver dagen ro og overblik.

Mange par bliver overrasket over, hvor små justeringer og faste aftaler, der faktisk skal til for, at der kommer mere overskud og energi ind i en travl og stresset hverdag, -  uanset om det er en familie med børn eller en uden hjemboende børn.

Mange glemmer også, hvorfor de har valgt hinanden, og sidder til bage og mangler, at kunne finde eller bare mærke følelserne for hinanden.

Et besøg hos en parterapuet er ikke et "kvik fix" og så genfinder man melodien.

Man er virkelig nød til at være villig til at se på den måde man lever på nu med friske øjne og være åben for, at der skal arbejdes på sagerne, for at forandringerne kan komme.

Hvis man vælger at gå ind i opgaverne og følger dem, så vil der også komme forandringer ret hurtigt.

Mine samtaler med jer vil være rimelig struktureret, vi vælger et emne pr samtale og forfølger det til en plan/enighed/aftale omkring dette.

 

Typisk vil de første øvelser & undervisning være inden for disse områder:

 • Kommunikation
 • Hverdags struktur
 • Planlægning
 • Nytænkning på at få tilført ressourcer til f.eks børnepasning, praktiske gøremål, tid til at I begge kan få "jeg" tid og ikke mindst "vi og os" tid.
 • Jeres kendskab og indteresse for hinandens individuelle personligheder og øvelse i vigtigheden af, at lytte til det den anden siger.
 • Konflikt løsning
 • Fokus på at bevare intimiteten
 • Forsoning - hvis I plejer at lukke af, og trække jer i kontakten, bliver I udfordret i at blive i kontakten og forstå de bagved liggende behov, for at lukke af og trække sig.
 • Få klarlagt jeres stress faktorer i hverdagen
 • Få klarlagt jeres individuelle sårbarheder og styrker.
 • mm , mm, mm

Forskning viser at de par, som kan holde sammen - på af trods spids belastninger,  er de par som er gode til at planlægge, gode til at snakke sammen, gode til at forventnings afstemme og ikke mindst par som ud over at være kærester, også er gode til at være hinanens venner og hjælpes ad.

Altså teamer up sammen.

Parforhold i 2022, ses mere nuanceret og med andre briller, end bare for 10 år siden.

Ind imellem dette er der, en del læsestof eller foredrag på podcast eller youtube, som I bliver bedt om også at bruge tid på - dette for at klæde jer på, til opgaver, refleksioner og øvelser :-)

 

 

Lidt inspiration til at mærke efter på

Hvordan går det med jeres parforhold?

Hvordan forholder I jer til utroskab i jeres parforhold?

Hvordan skal jeres parforhold fungere for at det er godt nok?

Hvad sætter I pris på ved jeres intime liv, og hvad længes I efter?

Hvad kan I gøre for at blive bedre til at sige undskyld til hinanden?

Hvilke bløde følelser gemmer du sommetider at fortælle din partner ?

I hvilken grad er jeres internet forbrug en udfordring for jeres parforhold?

Har I ambitioner på hinandens vegne, som påvirker jeres forhold negativt?

I hvilken grad giver I hinanden ret til at tale frit ud, - uden negative kommentarer?

Hvad betyder forelskelse for jer, og hvordan skelner I imellem forelskelse og kærlighed?

 

God viden, undervisning og online kurser i forskellige parforholds temaer:

Maj Wisman,klub kærlighed 

Anbefaler varmt,  at I melde jer ind i "Klub Kærlighed" og lytte til temaer som:

 • Skat, jeg elsker dig - men er så træt af at skændes
 • Dig, mig og vi to forløbet
 • Hverdags struktur

og meget mere..

Jeg arbejder ud fra den samme grund forståelse som blandt andet Maj Wisman gør, og den viden og undervisning, der er i "Klub Kærlighed" vil gøre jer klar til at arbejde med jeres parforhold på en ny måde med ny viden og forståelse.

( jeg har ingen gevinst ved, at anbefale medlemsskab af "Klub Kærlighed", - det er kun min personlige oplevelse -  at det er et super informativt og inspirende katalog af parforholds emner, som jeg ville ønske alle par gav sig tid til at lytte til og anvende.)

Litteratur forslag:

"Pas på paforholdet" af Mattias Stølen Due

"Emotionsfokuseret parterapi" , trin for trin af Lorrei L Brubache

"At  vokse sammen" af Ole Vadum Dahl

 

Video klip:

"Ægteskabs seminar 1"  af Mattias Støle Due

"Ægteskabs seminar 2"  af Mattias Støle Due

"Ø-samtalen" fra Center for Familieudvikling

"Parforhold under pres" fra DR 

Få sexlysten tilbage af Maj Wisman

Podcasts om parforhold, kærlighed, relationer af Maj Wisman

 

Kontakt mig her - svar inden for 24 timer

Som psykoterapeut møder jeg hver eneste uge mange forskellige mennesker, som har hver deres livshistorie, oplevelser - byrder - udfordringer, som virker begrænsende på livskvalitet & livsglæde. Man er ofte meget sårbar og hudløs, når man kommer til sin første session med en ny og fremmed terapeut. Det er jeg meget opmærksom på og jeg gør alt hvad jeg kan, for at mine klienter skal føle sig godt modtaget og føle sig trygge igennem sessionen.

Under Corona epedemien foregår terapi/samtaler i min stue i privaten, hvor det er muligt at holde afstand og rummet har rette antal m2 osv 

14 november 2018

Mit terapi lokale

Klar til en ny session 

Kontakt mig

Adresse
Hørkærhaven 18
4490 Jerslev ( Ubby )
Indgang v/hoveddør
Rutevejledning
Telefon
61665152
E-mail

Åbent efter aftale

Åben efter aftale
Du kan booke din tid via kontakt formular her på hjemmesiden🌸